České lidové pohádky, Zvířecí pohádky a bajky.

ed. Otčenášek, Jaroslav
Vydání první. Vyšehrad, 2019. 437 stran