České korunovační klenoty.

Bravermanová, Milena
3., rozš. vyd. Správa Pražského hradu, 1998. 88 s.