České katolické kněžstvo s národem a lidem v boji, utrpení a práci pro lepší zítřek : Dokumenty - projevy - směrnice.

Ludvík, František
Arcidiecésní pastorační ústředí, . 81-[II] s.