České houby. I[-V].

Velenovský, Josef
Čes. botanická společnost, 1920. 950 s.