České houby. Díl <<IV=4>>.

Velenovský, Josef
Česká botanická společnost, 1922. S. 633-949