České houby. Díl <<II=2>>.

Velenovský, Josef
Česká botanická společnost, 1920. S. 201-424