České houby. Díl <<I=1>>.

Velenovský, Josef
Česká botanická společnost, 1920. 200 s.