České hnutí roku 1848.

Kazbunda, Karel
Historický klub, 1929. 434+(4) s.