České historické tvarosloví s přídavkem skladebním : [Určeno] pro posluchače fak. filologické.

Šmilauer, Vladimír
1. vyd. SPN, 1954. 100 s.
Edice: Učební texty vysokých škol