České epopeje Svatopluka Čecha.

Čech, Svatopluk
F. Topič, . 318 s.
Edice: Čech, Svatopluk: Vybrané spisy ; díl 2