České dítě : Výbor národních písní, řikadel, her, pohádek, hádanek, přísloví a pořekadel, jejž naší mládeži učinil Antonín Mojžíš a ilustroval Rudolf Mates.

Mojžíš, Antonín
Druhé vydání. Alois Hynek, 1929. 153 - [IV] s.