České dějiny v datech.

Pernes, Jiří
2., rozš. a aktualiz. vyd. Albatros, 2003. 290 s.
Edice: Oko