České dějiny v datech 1945-1997.

Adamová, Karolina; Mates, Pavel; ed. Adamová, Karolina; ed. Mates, Pavel
Linde Praha, . 102 s.