České dějiny v datech 1945-1999.

Adamová, Karolina; ed. Adamová, Karolina; ed. Mates, Pavel
Linde, . 107 s.