České dějiny. Dílu I. část 4, Rozmach české moci za Přemysla II. Otakara (1253-1271).

Novotný, Václav
Jan Laichter, . 499 s., [9] s. obr. příl., xxxiv s.
Edice: Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 61