České dějepisectví v prvém desetiletí republiky.

Novotný, Václav
Nákladem Historického spolku, 1929. 161 s.