České album. II, Politikové.

Vavroušek, Bohumil
Česká grafická akc. společnost Unie, 1919. [35] l