České album. I, Spisovatelé.

Vavroušek, Bohumil
Česká grafická akc. společnost Unie, 1919. [32] l