České a slovenské zemědělství na přelomu tisíciletí : sborník referátů z konference, Luhačovice 26. září 1997.

Toko A/S, 1997. 204 s.