České a slovenské umění 20. století : Galerie umění Karlovy Vary : katalog sbírky.

Galerie umění, 1982. 140 s.