České a slovenské dějiny do roku 1918.

Urban, Otto
Vyd. 2. Nakladatelství Aleš Skřivan ml, 2000. 288 s.