České a československé dějiny. Díl 1, Od počátků do roku 1790.

Marek, Jaroslav; ed. Marek, Jaroslav
1. vyd. Fortuna, . 111 s., 10 s. obr. příl