Česká zahraniční politika v zrcadle sociálně-vědního výzkumu.

Kořan, Michal
Ústav mezinárodních vztahů, 2009. 290 s.