Česká zahraniční politika.

Ort, Alexandr
1. vyd. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005. 399 s.