Česká vize : hledání identity 21. století--.

2., rozš. vyd. Dialog centrum, . 303 s.