Česká Vídeň : věnováno příznivcům českého srdce vídeňského.

[s.n.], 1918. 55 s.