Česká státní a vojenská symbolika : Czech state and military symbols.

Svoboda, Zbyšek
Ministerstvo obrany České republiky, Generální štáb Armády České republiky, 1996. 44 s.