Česká společnost na konci tisíciletí : konference pořádaná Fakultou sociálních věd UK ..., v rámci oslav 650. výročí založení Univerzity Karlovy. 1.

ed. Potůček, Martin
Vyd. 1. Karolinum, 1999. 399 s.