Česká sociální grafika 20. let ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě : katalog výstavy k Mezinár. roku boje za mír, Ostrava [1983].

Galerie výtvarného umění, . [29] s.