Česká šlechta : výklady časové i historické.

Holeček, Josef
2. vyd. Nákladem Česko-moravských podniků tiskařských a vydavatelských, . 169 s.
Edice: Co vám chci říci ; [sv.] 1