Česká skleněná plastika.

Klivar, Miroslav
Moraviapress, 1999. 188 s.