Česká republika ve znacích, symbolech a erbech.

Augustin, Josef
Arbor, 1997. 392 s.