Česká republika ve světle ekonomických teorií.

Brčák, Josef
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. 206 s.