Česká republika : zeměpis pro 8. a 9. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií.

Holeček, Milan
3., přeprac. a rozš. vyd. Fortuna, 2001. 103 s.