Česká republika a Spolková republika Německo na prahu 21. století.

Groušl, Josef
Orego, 2003. 112 s.