Česká republika : učebnice zeměpisu pro střední školy.

3. upr. vyd. Nakladatelství České geografické společnosti, 1999. 63 s.