Česká proroctví : K dějinám prostonárodní literatury.

Menčík, Ferdinand
2., rozmn. vyd. E. Šolc, . 64 s.