Česká pravoslavná církev od Mnichova po obnovu v roce 1945.

Jindra, Martin
Ústav pro studium totalitních režimů, 2015. 375 stran