Česká politika : kulturní, zvláště školské úkoly české politiky.

Tobolka, Zdeněk Václav; Kramář, Karel
Nákladem Jana Laichtera, . x, 795 s.
Edice: Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; k. 31