Česká politika : kulturní, zvláště školské úkoly české politiky. Díl 3.

Tobolka, Zdeněk Václav
J. Laichter, 1909. 795 s.