Česká politika : kulturní, zvláště školské úkoly české politiky ; Redigoval Zdeněk Václav Tobolka. Díl 1.

Tobolka, Zdeněk Václav
J. Laichter, 1906. 8 + 813 + 4 s.