Česká pohádka a pověst v lidové tradici a dětské literatuře.

Sirovátka, Oldřich
Ústav pro etnografii a folkloristiku Akademie věd České republiky, . 183 s.