Česká poezie od 40. let do současnosti.

Kožmín, Zdeněk; Trávníček, Jiří
Masarykova univerzita. Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, 2004.