Česká poetika : pro školu i dům.

Pošík, Bedřich; Petrů, Václav; ed. Pošík, Bedřich
V. Petrů, . viii, 243 s.