Česká poesie XIX. věku. Díl V.

Jos. R. Vilímek, 1899. 399-[VI] s.