Česká poesie XIX. věku. Díl II.

Josef R. Vilímek, 1898. 267 s.