Česká poesie XIX. věku. Díl 4.

Jos. Vilímek, 1898. 439 s.