Česká obchodní a živnostenská korespondence : Styk s úřady, smlouvy a listiny.

Kadlec, Jan
III. vydání. Orbis, 1947. 176-[II] s.