Česká neděle : Modlitby pro katolický dorost.

Vydání první. Vyšehrad, 1948. 72-[IV] s.