Česká národní rada.

Kancelář České národní rady, 1969. 127 s.